ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา


บทอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

              ธ คือศรีสง่าแคว้น      
ธ เปรียบศศิใส
ธ เป็นมิ่งขวัญใจ
ธ กอบรักผ่องแผ้ว
              ศิลปาชีพพลิกฟื้น
เลอค่าเด่นดำรงค์
เกริกเกียรติสยามพงศ์
ชุบช่างพ้นชอกช้ำ
              โขนละครเฟื่องฟุ้ง
ฉากเช่นทิพย์สถาน
เพลินพาทย์กล่อมขับขาน
พัสตร์ผ่องด้วยลายผ้า
              ไพรพฤกษ์ดาษดื่นพื้น
ชุ่มชรอุ่มเขียวขจี
ประชาอยู่สุขี
เกื้อก่อพึ่งตนได้
              วโรกาสเทิดไท้
คุณพระตรัยรัตน์ดล
อุดมดิเรกมงคล
หล้าแหล่งล้วนแซ่ซ้อง
              ทรงพระเจริญเลิศล้วน
แปดสิบสองพรรษา
ทูนเทิดพระเมตตา
สำนึกน้ำพระทัยแน่นแฟ้น
แดนไทย    
เพริศแพร้ว
ปวงราษฎร์
โอบเอื้อผองชน
ยืนยง
เลิศล้ำ
กึกก้อง
ปลาบปลื้มเกษมศรี
อลังการ
เฉกฟ้า
เสนาะโสต
แช่มช้อยสีสัน
ปฐพี
แมกไม้
เอมอิ่ม
พรั่งพร้อมทรัพย์สิน
เฉลิมชนม์
ปกป้อง
จตุรพิธ พรเฮย
นอบน้อมถวายชัย
บุญญา
มิ่งแคว้น
ดั่งแม่
ซาบซึ้งนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม