ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา


เข้าสู่หน้าหลัก
"อาศิรวาท มหาราชินี"
บทอาศิรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

     
            พระคุณหนึ่งพึงเทิดไว้เหนือเกศเกล้า
คือพระคุณพระแม่เจ้าแห่งสยาม
เพ็ญพระยศลือระบิลถ้วนเขตคาม
เทิดพระนาม “สิริกิติ์” สถิตย์ใจ

          “เจ้าแผ่นดินเป็นนํ้า ธ เป็นป่า”
ชุบชโลมแหล่งหล้าสง่าใส
เกื้อหนุนนำความสมบูรณ์แห่งพงไพร
เสริมส่งให้สรรพชีพอยู่เย็นยง

          กระตุกกี่กังวานลานชานเรือน
กระสวยเคลื่อนสานศิลป์สมประสงค์
ไหมไทยแท้ได้รุ่งเรืองเด่นดำรง
เพราะ ธ ทรงเกื้อก่อต่อสายใย

          โขนละครอลังการนคเรศ
ทุกประเทศชมชิดพิสมัย
“ศิลปาชีพ” อีกทั้ง “สายใจไทย”
เกียรติเกริกไกรก้องหล้าค่าควรเมือง

          แปดสิบสามพรรษาพระมิ่งแม่
น้อมดวงแดเทิดพระคุณอยู่เป็นเนื่อง
ธ ทรงพัฒนาชาติโรจน์รุ่งเรือง
ทั่วเขตคามลือเลื่องพระบารมี

          น้อมเกศกราบคุณพระรัตนตรัย
ถวายจตุรพิธพรชัยสง่าศรี
ขอพระองค์ดำรงขันธ์กว่าร้อยปี
ราษฎร์แซ่ซ้องสดุดีทรงพระเจริญ
     

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม