ทศมินทรมหาธรรมิกราชา อาศิรวาท
๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
             พระเอยพระทศมินทร์
เพ็ญพระยศพร้อมพรั่งพระบารมี
ราษฎร์ร่มเย็นใต้เบื้องบาทบงสุ์
ธ สถิต เป็นขวัญเกล้าชาวประชา
“วชิราลงกรณ” ธรรมิกราช
หกสิบห้าพรรษาเฉลิมพระชนม์
บังคมบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เจริญชนมพรรษากว่าร้อยปี
ทรงเป็นปิ่นนคราสง่าศรี
ทรงครองราชย์นำธานีวัฒนา
ไทยดำรงศรีศักดิ์จรัสหล้า
สร้างมรรคาเจริญยิ่งมิ่งมงคล
คือฉัตรรัฐ คุ้มชาติ พิบูลย์ผล
น้อมถวายชัยมงคลพระภูมี
ร้อยใจไทยถ้วนทั่วทุกถิ่นที่
ทรงเกษมสุขศรีโสตถิเทอญ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
เข้าสู่หน้าหลัก