ติดต่อสอบถาม: ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-2182760

3d animation
ลิงก์เว็บไซต์
Click Robot

ประชาสัมพันธ์

รายวิชาหลังเลิกเรียน

"Hello 3D Print"

สนใจข้อมูลสามารถดูได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ

แผ่นพับ Hello 3d Print

**ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์**
- ห้อง 302 ชั้น3 อาคาร ๕๐ปีฯ
- ห้อง Kidsmart ชั้น3 อาคาร ๕๐ปีฯ
- ห้อง E-learning ชั้น8 อาคาร ๕๐ปีฯ

Facebook:หน่วยคอมพิวเตอร์การศึกษา