มหาวชิราลงกรณาศิรวาท ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
            ทรงเป็นจอมราชาของชาติไทย
ทรงบำรุงเกื้อกูลและคุ้มครอง
          พระราชทานงานสงกรานต์อุ่นไอรัก
ราษฎร์เริงรื่นชื่นสนุกสุขเปรมปรีดิ์
          จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
ธ เอื้อเฟื้อดำเนินงานเด่นดำรง
          น้ำพระทัยไหลรินบำรุงขวัญ
“ขุนน้ำนางนอน” นองธารา
          ด้วยเดชะพระบุญญาผุดผ่องแผ้ว
ผดุงชาติศาสนาก้าวหน้าไกล
          ขอพระองค์เจริญพระชนมพรรษา
เป็นขวัญราษฎร์พลนิกรเจิดจำรูญ
ยี่สิบแปดกรกฎามหามงคล
เพ็ญพระยศทรงเกษมสุขสำราญ
ทรงหลอมรวมพลังใจชนทั้งผอง
ทรงเปรียบร่มโพธิ์ทองดลเปรมปรีดิ์
ธ ชี้นำให้ตระหนักไทยวิถี
เป็นศักดิ์ศรีกอปรเกื้อสยามยง
บำรุงสุขบำบัดภัยสมประสงค์
ผลเสริมส่งบ้านเมืองไทยพัฒนา
ราษฎร์หวาดหวั่นประสบภัยในถ้ำผา
พระเมตตาช่วยเจือจุนจนพ้นภัย
ดังดวงแก้วรัตนะพิศุทธิ์ใส
เปี่ยมกำลังกายใจสุขสมบูรณ์
พร้อมพรชัยมังคลามิเสื่อมสูญ
พิพัฒน์พูนนิจศีลตลอดกาล
น้อมกระมลเทิดพระเกียรติแผ่ไพศาล
น้อมกราบกรานเทิดไท้ “ทรงพระเจริญ”