Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
About Us
โครงสร้าง
School Structure
กรรมการสถานศึกษา
School Board
ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ
Satit Chula Pride
กิจกรรม
Activities
ผู้มาเยือน
Visitors
ติดต่อโรงเรียน
Contact Us
Letters from the school
Downloadable documents for parents
Announcements and downloadable documents for staff
Activities Calendar
Extracurricular programs to enhance learning capabilities
School Library
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Academic news
Interesting Websites
 
 จดหมายแจ้งจากโรงเรียน
ปีการศึกษา 2561
-----------------------------------------------------------------------------------
  กันยายน 2561
การจำหน่ายบัตรกิจกรรมโครงการเดินการกุศล ๖๐ ปี สาธิตจุฬาฯ (6/09/2561)
-----------------------------------------------------------------------------------
  สิงหาคม 2561
ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 5) (16/08/2561)
การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ ระดับชั้น ป.5 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (14/08/2561)
ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 3) (2/08/2561)
ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 2) (1/08/2561)
-----------------------------------------------------------------------------------
  กรกฎาคม 2561
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (25/07/2561)
กำหนดการสอบประจำภาคต้น ครั้งที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 6) (9/07/2561)
กำหนดการสอบประจำภาคต้น ครั้งที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 5) (4/07/2561)
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมชมภาพยนตร์ "เรื่อง ครุฑ มหายุทธ หิมพานต์" (3/07/2561)
-----------------------------------------------------------------------------------
  มิถุนายน 2561
แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันหยุดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (29/06/2561)
การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Thailand Educational Development Evaluation Tests (TEDET))
(18/06/2561)
-----------------------------------------------------------------------------------
  พฤษภาคม 2561
การลงทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์ซื้อบัตรจอดรถแบบเติมเงิน (28/05/2561)
การเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ประถมศึกษาปีที่ 1-6) (21/05/2561)
รับเงินค่าปกพลาสติกคืน (ประถมศึกษาปีที่ 1-5) (21/05/2561)
-----------------------------------------------------------------------------------
top
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742